Skip to content
EUSL Logo

EUSL Foundation – Värmlands län – Om oss

Vad vi gör

EUSL Foundation är den yttersta spjutspetsen inom European Social Label för att uppnå målet om ett jämställt och inkluderande samhälle.

Detta ska låta sig göras genom att engagera näringslivet på lokal nivå både i Sverige så väl som inom EU och göra CSR till något mer än bara på papper eller donera pengar till välgörande ändamål. 

European Social Label lyckas med det som myndigheter inom EU hittills inte lyckats svara på, småföretagarnas fråga What’s in it for us. Det är i vårt tycke en rimlig fråga att ställa. Varför ska egentligen ett litet företag avsätta tid och där med pengar på något som ofta är långt utanför den egna verksamheten. 

Svaret är kanske lika enkelt som självklart: För att tillsammans med European Social Label blir det lönsamt att arbeta mot ett minskat utanförskap. 

Hur går det till

Utöver de tjänster, plattformar och verktyg som erbjuds inom medlemskapet så går överskottet till in i EUSL Foundation. Medlemmar till European Social Label är i nästa steg med och definierar projekt utifrån vad de uppfattar behövs i deras närhet. 

På så vis undviker vi en toppstyrning och småföretagen blir involverade genom att de kan bestämma vad deras pengar ska gå till. Detta ska jämföras med det skattesystem där det är betydligt svårare att veta vad som tar vägen vart. Istället både redovisar och marknadsför EUSL Foundation vart insatserna tar vägen för att lyfta medlemmarna så att de står sig starkare bland konkurrenterna. På så vis får vi ett bättre samhälle och företaget får en god ’return of investment’.

Vart är vi på väg

Vår målsättning är ett Sverige och i framtiden ett EU utan utanförskap och med en lyckad integration. European Social Label har definierat utanförskap till en person som är över 15 år och är utan sysselsättning i minst 30 dagar. Detta ger oss möjligheten att utveckla de verktyg som behövs för att ta ett holistiskt grepp på hur vi tillsammans med näringslivet kan lösa utanförskapsfrågan. European Social Label uppmuntrar demokrati, mångfald och horisontella värderingar och det är dessa som blir våra verktyg för att skapa en transparens så att vi dels genererar fler medlemmar som kan skapa ett bättre samhälle snabbare men även för att omvärlden ska se och uppfatta vårt arbete som pålitligt och trovärdigt, något som i slutändan också kommer generera fler kunder till våra medlemmar. 

Vår resa har bara börjat men vi vet redan nu att det är en resa utan slut. Idag har vi moderna verktyg och ett utbud av tjänster som gör det attraktivt för småföretag att bli medlemmar, men det kan lika gärna vara så att om ett år eller en pandemi senare så är det vi vet idag utdaterat. European Social Label är en spetsverksamhet som alltid anpassar sig och ligger i framkanten när det gäller förändringsprocesser. Det är tillsammans med tidsenliga verktyg och klassiskt sunt förnuft vi kommer att lyckas där myndigheter och kommuner hittills har gått bet.

Härifrån vill European Social Label expandera in i fler delar av EU och ta med sig existerande medlemmar på den internationella resan. Vi vill skapa både internationella så väl som lokala plattformar för att nå ut och fram till EU’s stora mångkultur för att tillsammans skapa lokalt anpassade insatser för att skapa ett bättre samhälle. 

Vanliga frågor

Följ oss på sociala medier

Kontakta oss

Email: varmland@euslfoundation.eu | hello@euslfoundation.eu
Telefon: 0775 550 500
Messenger: Ikonen nere till vänster

    Close Bitnami banner
    Bitnami